Stručni
nadzor

Višegodišnje iskustvo na kompleksnim projektima.
Ugovaranje kvalitetnog stručnog nadzora jedna je od važnijih odluka u procesu građenja jer investitoru osigurava profesionalnu tehničku podršku tijekom izvođenja. 

Naše višegodišnje iskustvo u izgradnji i nadzoru stambenih, industrijskih i turističkih objekata jamči visoku razinu kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala uz poštivanje svih pravila struke.

Usluga stručnog nadzora definirana je Zakonom o gradnji i ima svrhu osigurati da se građevina izvede u skladu s građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom te s važećim propisima i pravilima struke.

Naša preporuka je uz uslugu stručnog nadzora ugovoriti i uslugu vođenja projekta. Na taj način investitor dobiva cjelovitu stručnu podršku koja rezultira boljom kontrolom troškova, znatnim uštedama te realizacijom projekta u predviđenom vremenskom okviru.

Stručni nadzor obuhvaća
  • Praćenje građevinskih radova od početka građenja do primopredaje objekta
  • Utvrđivanje ispunjenja zakonom propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja svih sudionika gradnje
  • Kontrola i osiguranje zahtijevane razine kvalitete
  • Kontrola i ovjeravanje građevinskog dnevnika
  • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
  • Provjera i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
  • Izradu završnih izvješća nadzornih inženjera za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda
Osim stručnog nadzora koji je definiran zakonom, obavljamo i uslugu ugovornog FIDIC nadzora kada je ugovor o gradnji izrađen po FIDIC modelu (FIDIC Opći uvjeti građenja, crvena ili žuta knjiga). Kao nadzorni (FIDIC) inženjeri vodimo brigu o kontroli i realizaciji ugovornih obveza između investitora i izvođača.
Višegodišnje iskustvo
Bolja kontrola radova
Ugovorni FIDIC nadzor
Consite Plus stručni nadzor